Transparència (Qui som)

Identificació entitat i dades contacte:

El Centre Excursionista Roca Negra està constituït des de l’1 d'abril de 1989, com a club esportiu de règim general. És una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar sense ànim de lucre, format per persones físiques i amb la finalitat bàsica de la pràctica de l’esport en l’àmbit de la muntanya.

 Contacte:

 

Missió: Els objectius bàsics de l’entitat són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva dins de l’àmbit de la muntanya, en concret amb les següents modalitats esportives: excursionisme esportiu, marxa nòrdica, alpinisme, raqueta de neu, escalada i descens de barrancs i ferrades; reconegudes per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya a la qual està adherida l'entitat.

Funcions i tasques de l’entitat: Durant els primers anys de l’Entitat, les activitats proposades vàrem ser moltes, però posteriorment van quedar reduïdes, pràcticament a una sola que també és l’actual:

 • - ser un club que només pretén connectar persones amb interès pels esports de muntanya de la zona de Castelldefels i de les Botigues de Sitges.
 • - Per als socis que ho demanin, tramitem, dos cops a l'any (desembre i gener, s’anuncia al blog), les llicències federatives que permeten tenir l’assegurança per practicar esports de muntanya. Podreu veure els tipus de llicències i preus a la web de la FEEC: Federació – FEEC.
 • - Des del 2009 i fins al dia d’avui, es promou la pràctica del senderisme la majoria dels diumenges al matí de l’any (tret d’agost, Nadal i Setmana Santa). A partir del 2020 també vam incorporar la modalitat de marxa nòrdica convocant una sortida  d’hora i mitja una tarda a la setmana (amb les mateixes excepcions del senderisme) i també fent sortides de diumenge compatibles amb aquesta especialitat. Aquestes activitats les coordina i gestiona una única persona per tant, no podem garantir la continuïtat perquè no podem predir la integritat, però, en contrapartida, comentar-vos que la quota que pagueu al Centre només és de 7 € (60 fora zona), la resta és la vostra assegurança que necessiteu per a fer esports per la muntanya.

Normatives:

 • - Aquesta entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva.
 • - Trobareu els nostres estatuts i les modificacions fetes (aprovades pel Departament d’Esports de la Generalitat) en el següent ENLLAÇ: "ESTATUTS".
 • - normes i recomanacions en aquest enllaç les trobareu i les heu  de llegir i respectar les per poder participar en les nostres activitats.
 • - Activitats de senderisme i marxa nòrdica. Heu d’estar federats, heu de ser socis i tenir més de 18 anys. També us haureu d’inscriure a cada una de les activitats en què vulgueu participar d’acord amb el que s’expliqui a la fitxa de la sortida.
 • - Igualment haureu de complimentar els fulls de la LOPD i acceptació de responsabilitats quan el club us ho demani o per participar en activitats.

Composició dels òrgans de govern:

El Centre Excursionista Roca Negra té una junta executiva constituïda per un president, tresorera i secretària (1 home i dues dones). El càrrec de vici-president està vacant. La resta de la junta està constituïda per 10 vocals (2 homes i 8 dones) amb diferents tasques atorgades, però no fixades en una persona concreta. Cada any se celebra l’assemblea General Ordinària on la junta presenta comptes i consulta als socis les directrius i decisions a prendre. A l’apartat “Dades econòmiques” i “Dades administratives” hi ha els enllaços per tenir accés als comptes i actes.

Registres de l’entitat: 

 • - Adherida a la Federació d’entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) (0808175).
 • - Registrada al Departament d’Esports GENCAT (06370).
 • - Registrada a l’Ajuntament de Castelldefels (47).

Dades econòmiques:

 • - Tots els càrrecs de la junta són benèvols, és a dir, cap persona rep cap compensació de cap mena per ocupar un càrrec de responsabilitat al Centre. Tampoc cobra ningú per fer de guia, fer formació o ajudar a les tasques administratives.
 • - Patrimoni: no en disposem, ni tan sols material, a excepció d’un GPS per al guiatge de les sortides de diumenge.
 • - En aquest enllaç Dades econòmiques hi ha els comptes del 2021 i 2020, el pressupost 2022 i 2021, i l’inventari.

Dades administratives: 

 • - Subvencions: els anys 2020 (392,80 €) i 2021 (485,.80 €) s’han demanat i cobrat ambdues subvencions l’any 2021 (la del 2021 de moment s’han cobrat 340,06 €) per ajudar al pagament de les assegurances del Centre, contribució a la Federació i material. Els imports estan reflectits als comptes de cada any i també es pot veure el resum a l’enllaç: subvencions
 • - Actes, Memòries i pla de treball: En aquest enllaç: “Actes i Memòries”, trobareu: Acta Assemblea: 2022 i 2021, memòria 2021 i 2020, pla de treball 2022 i 2021.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada