Activitats: Acceptació Responsabilitats, Riscos i LOPD

Cada vegada és més freqüent que per fer qualsevol classe d’activitat es demani una sèrie de requisits, LOPD, assegurances i responsabilitats per tal que els participants estiguin coberts adequadament i que els organitzadors (siguin benèvols o remunerats) de qualsevol activitat no hagin d’assumir cap més responsabilitat que les estrictament necessàries.

Per altra banda, contínuament s’està parlant  dels costos dels rescats a la muntanya i de la possibilitat de cobrar-los com ja es fa en altres països, per tant ens veiem en l’obligació de demanar-vos que estigueu federats (FEEC o FEDME) per poder participar en les nostres activitats.

Un cop complimentats i signats (signatura digital, si és signatura gràfica: escanejat o fotografia) ens els remeteu per email abans del dia de la primera participació, gràcies.