6 de maig 2013

FEDERATS 2013: DECLARACIÓ ACCIDENTS

IMPORTANT !!!

Us recordem a través dels enllaços que segueixen, a la web de la FEEC, el procediment a seguir en cas d'accident-declaració a la companyia asseguradora i el formulari a emplenar sempre i també en cas d'assistència a centre no concertat - reemborsament de despeses (declaració d'accident).

PROCEDIMENT EN CAS D'ACCIDENT:
http://www.feec.cat/sites/default/files/Fitxers/llicencies/Llicencies_2013/procediment_accidents.pdf

FORMULARI - DECLARACIÓ D'ACCIDENT (Document a emplenar obligatòriament per rebre assistència mèdica, en cas d'accident, en el primer servei mèdic que es presti. S’exceptuen els casos d’urgència en el primer servei, i s’han d’emplenar en un termini de tres dies després de l’accident. S'ha de presentar obligatòriament en cas que es demani reemborsament de despeses mèdiques de centres de lliure elecció):
http://www.feec.cat/sites/default/files/Fitxers/llicencies/Llicencies_2013/declaracio_accidents_FEEC_2013.pdf


Telèfons d'assistència (per a totes les modalitats)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada