Resposta a dues queixes rebudes

Rocanegreres i Rocenegrers, bon dia!

En relació amb l'enviament d'un relat als socis del CERN titulat "el crim de la Falconera" i a causa que hi ha hagut dues queixes, de les quals, una d'elles demanava en concret: "Exigeixo explicacions públiques sobre aquest fet i que s'aturin els enviaments no sol·licitats sobre aquesta activitat aliena al Centre Excursionista", un cop passats uns dies per veure les reaccions dels altres socis, procedeixo a fer les explicacions públiques sol·licitades:

- La narració enviada forma part d'un conjunt d'escrits que tenen la finalitat de donar a conèixer un espai tan singular i espectacular com és la Falconera (i el pas de la mala dona). Després d'aquest primer relat estava previst enviar altres escrits que explicarien: per què es diu la Falconera, com és el seu riu subterrani, la història resumida del poble del Garraf i unes llegendes de la zona (poema líric del Garraf, la sirena i el pescador, els pirates i els pescadors). Tot aquest conjunt s'ha de culminar amb una excursió a la zona que es farà el pròxim 16 de juliol (oberta a tots els socis, com sempre) i que permetrà reconèixer "in situ" tot l'explicat en els enviaments previs. La idea d'aquesta proposta va sorgir de les activitats que fa el CERN: senderisme dominical i matinal, al voltant de 44 sortides a l'any i obertes a tots els socis. S'ha d'entendre que, com que no tenim local i no fem activitats socials, són aquestes caminades, l'única activitat grupal del centre, l'espai de diàleg amb els socis de les que poden sortir propostes d'activitats o de documentació d'espais singulars. Així es van documentar els forns de calç o la colònia Güell, en les sortides respectives, que també es podrien considerar temes aliens a l'entitat, però que un grup important de participants van demanar, aprovar i gaudir. En l'ocasió que ens ocupa es va suggerir crear una narració per capítols i enviar-la abans d'anar a visitar la penya per recrear el que s'havia llegit i posar en el lloc tota la documentació enviada, no solament el relat. La finalitat principal era despertar curiositat i ganes de conèixer la zona, com també el Garraf, i a fe de les respostes positives obtingudes, l'objectiu s'ha aconseguit.

- Podríeu dir que aquest és un tema particular de les caminades, però repeteixo, és l'única activitat del club amb una participació diversa i prou nombrosa per a considerar-la representativa de les inquietuds dels socis. He de dir que també he rebut respostes positives i de suport de persones que no venen a caminar des de fa molts anys o de persones que no han vingut mai.

- Per altra banda, en data 12/09/2021 es van enviar a tots els socis dues narracions fantasioses en la mateixa línia: "Els Garrafets" i "Garracel i Alimar". Recentment, en data 29/09/2022 es va enviar un altre escrit "La Dona Morta: una nova llegenda", tots tres són de la mateixa autoria i en cap cas es va rebre cap queixa ni cap comentari de rebuig al respecte. Els "Garrafets" són uns personatges imaginaris, "Garracel i Alimar" és una història d'amor entre dues àligues cuabarrades i "La Dona Morta: una nova llegenda" és una història imaginària, carregada d'enamoraments, de la muntanya que tenim darrere dels nostres turons. En les tres ocasions s'aprofita el relat per donar a conèixer algun aspecte del nostre entorn de manera simpàtica i distesa, aprofitant un conte per explicar particularitats. Aquest és l'objectiu, que no té perquè agrada a tothom, però repeteixo, fins a aquesta ocasió, no he rebut cap mostra de rebuig.

- El de fet compartir aquest relat no implica cap avantatge econòmic ni de promoció per a ningú. Si us fixeu, enlloc figura el nom de l'autor. Tampoc té cap finalitat publicitària. En tot moment s'ha preservat la intimitat de l'enviament en fer-se en CO i sota la signatura hi ha un paràgraf que explica que si algú no vol rebre emails, ho ha de demanar i serà exclòs de la llista de correus. En aquest cas, només li serà comunicada la convocatòria de l'Assemblea, segons marca els estatuts.

- Davant de només d'aquestes dues queixes ens trobem en una disjuntiva, ja que hem rebut moltes mostres d'aprovació i sol·licitud de continuar fent els enviaments previstos en referència la Falconera. I clar, ens surten moltes preguntes: les fotografies que vaig enviar de la Falconera, també eren incorrectes o les considerem informació de la zona? Si enviem informació "asèptica", podem enviar llegendes (poema líric del Garraf, la sirena i el pescador, els pirates i els pescadors) ubicades en aquests espais o les llegendes seran considerades com el relat en qüestió?, comento de pas que hi ha molts socis que voldrien conèixer aquestes llegendes. Si el que no ha agradat és l'autoria perquè és una persona propera, voldria dir que la llegenda de “la font de la Sentiu” no la podríem compartir perquè està escrita per un mestre actual de Gavà? Potser no ha agradat el to perquè probablement no s'han llegit gaires capítols, però si volguéssiu conèixer la llegenda del "pas de la mala dona" (tocant de la Falconera) hauríeu de llegir una antiga història, relativament llarga,  d'amants, infidelitats i un assassinat. No teniu curiositat en saber per què es diu així aquest pas de muntanya?

- Qui ha de posar els límits del que s'envia?, qui determina si és d'interès per al club o no?, la solució és fàcil: no enviar res, però llavors surten perjudicats tots els socis que els hi agrada rebre la informació de l'entitat sigui del tipus que sigui. I compte!, l'autocensura és un mal camí. Per altra banda, aquests casos estan previstos, i per això, sota la signatura, hi ha un paràgraf que explica com es pot donar de baixa qui no vulgui rebre més correus. Acollint-se a aquesta opció, com ja he dit abans, només s’enviarà la convocatòria de l'Assemblea General, única gestió que hem de comunicar segons marquen els estatuts. La resta de tràmits que es fan a través nostre, es publiquen al blog, per exemple: quan s'inicien les tandes, quan s'acaben i quan i on s'han de recollir els carnets, també les convocatòries de les caminades i les seves cròniques.

- Tot i l'exposat, entenc les queixes i, sempre!, ens hem intentat adaptar a les propostes dels socis i al seu dret, més que legítim, de manifestar-se. Ara us tornem a demanar que qui no estigui d'acord en rebre correus, si us plau, que ens ho faci saber per no haver de passar per situacions similars. Agrairíem, per estar segurs de l’opció triada, que les dues persones que lícitament han formulat la queixa ens especifiquin clarament si volen continuar rebent correus o no, no voldríem equivocar-nos.

- La junta actual s'ha entregat totalment al Centre: No s'ha augmentat la quota en tots els anys que portem i des de fa quatre anys els socis rebent un obsequi. S'han fet 11 cursos d'orientació i cursos d'iniciació a la marxa nòrdica sense cost per als socis ni remuneració per l'instructor. Cada any es fan al voltant de 44 sortides a cost zero per als socis (a excepció dels desplaçaments) i sense cap retribució per al guia, ni tan sols els desplaçaments. Durant la pandèmia vam intentar, al màxim, informar i promoure activitats per als socis, sempre al límit del permès, per la qual cosa vam ser reconeguts per l'Ajuntament amb un diploma. Les sortides, moltes d'elles, les documentem perquè entenem que és bo conèixer l'entorn, també expliquem llegendes encara que siguin fantàstiques. També hem promogut la realització de circuits d'orientació amb el risc afegit per al guia de possible pèrdua d'algun participant. Òbviament, res de tot el bo tapa res que s’hagués pogut fer malament, només faltaria, però, potser, seria d'agrair més comunicacions dels socis en dir que volen d'aquest club. Insisteixo que per això hi ha l'Assemblea General o en tot cas, les propostes via email que seran incloses a l'ordre del dia i debatudes en Assemblea.

- Com sempre quedem oberts al diàleg i preferiríem buscar solucions que culpables, buscar metòdiques negociades que crítiques sancionadores. Aquest és el nostre parer, però vosaltres teniu tot el dret d'utilitzar les eines que considereu més oportunes.

Entenem que amb aquest escrit hem respost públicament com se'ns ha demanat. No volem convèncer a ningú en contra de la seva voluntat, però: insistim, comunicació! I els socis que s'han oposat, si us plau, que ens diguin formalment que no volen rebre més emails per treure'ls de la llista de correus i no fer-los cap enviament que no vulguin, o que ens confirmin que volen seguir rebent a risc, potser, que no sigui del seu grat. Mentre no rebem comunicació, per seguretat, no els hi enviarem correus.

Per últim, qui us parla, fa dos anys que va presentar la renúncia, però en les dues assemblees de cada any, no hi ha hagut cap proposta de junta de relleu. Aquesta Junta actual va agafar el compromís de fer aquest any sencer i els tràmits de les llicències 2024 (desembre/23 i gener/24), sempre que no hi hagi una causa de força major o una dimissió forçada, però després, aquest qui us escriu, desapareixerà, per tant, aquesta discussió o discrepància en els criteris dels temes d'enviament, ja no tindrà raó de ser, en tot cas serà l'altra junta la qui determini els seus propis límits. Nosaltres, ara, podríem deixar de fer enviaments, però hem rebut peticions de socis que volen continuar rebent correus  (siguin del tipus que siguin) perquè no entenen que dues discrepàncies hagin de perjudicar a la resta. Per a nosaltres és més fàcil passar a no fer res i així no assumir cap risc, però no fer res és la inactivitat, la passivitat, i creiem que encara podem transmetre el nostre petit coneixement, poc i discret, d’un paratge prop de casa nostra i d’una especialitat, el senderisme i orientació, de la qual en sabem una miqueta. Si us plau, reitero, qui no vulgui rebre correus, que ens ho comuniqui formalment, moltes gràcies.

Francesc Fontana

President CE Roca Negra

15/06/2023